SEAM energie

Energetický audit

Energetický audit existuje v ČR od poloviny devadesátých let, kdy byl zaveden pro potřebu národních dotačních programů. Dnes ho může zpracovat jen oprávněná osoba - jsme držiteli příslušného oprávnění č. 0264 v seznamu ministerstva průmyslu a obchodu.

Pravidla auditu, principy a vyplývající povinnosti upravuje zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, s navazující vyhláškou č. 480/2012 Sb. Zákon byl naposledy novelizován v roce 2015, povinnost zpracování energetického auditu je obsažena v §9, včetně specifikace povinných subjektů a dalších okolností.

Máte otázky nebo konkrétní požadavky? Kontaktujte nás hned!

webdesign Studio R3D, s.r.o.