SEAM energie

Energetický posudek

Energetický posudek je obsažen v §9a zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, a je určen pro celkem šest případů, kdy je povinný, a dalších pět případů, kdy je dobrovolný.

Podrobnosti a rozsah energetického posudku specifikuje vyhláška č. 480/2012 Sb.

Energetický posudek může zpracovat jen oprávněná osoba - jsme držiteli příslušného oprávnění č. 0264 v seznamu ministerstva průmyslu a obchodu.

Máte otázky nebo konkrétní požadavky? Kontaktujte nás hned!

webdesign Studio R3D, s.r.o.