SEAM energie

Energetika

V této oblasti nabízíme zejména:

 • Analýzy, koncepce a optimalizace energetických hospodářství
 • Projekty úspor energií
 • Studie proveditelnosti
 • Přípravu a řízení energetických projektů
 • Řešení průmyslové energetiky, využití odpadní a druhotné energie
 • Kontroly projektové dokumentace
 • Technický dozor investora/stavebníka
 • Konzultace v energetické legislativě
 • Činnost externího energetika a energetického manažera
 • Služby odborného poradce pro projekty EPC
 • Poradenskou a konzultační činnost
 • Přednášky a semináře, včetně realizací na zakázku

Máte otázky nebo konkrétní požadavky? Kontaktujte nás hned!

webdesign Studio R3D, s.r.o.