SEAM energie

ISO 50001

Principem normy ČSN EN ISO 50001 (Systém managementu hospodaření s energií) je umožnit organizaci vytvoření a nastavení procesů směřujících ke stálému snižování energetické náročnosti při využívání a spotřebě energií, a zlepšování energetické účinnosti. Současně norma uvádí základní požadavky na systém managementu hospodaření energií (EnMS).

Ve spolupráci s certifikační společností AUDISO a.s. můžeme nabídnout komplexní službu implementace a certifikace systému energetického managementu podle ČSN EN ISO 50001.

U nás se na aplikaci managementu EnMS podílí také energetický auditor (č.0264 v seznamu ministerstva průmyslu a obchodu) s dlouholetými a rozsáhlými zkušenostmi v energetice, který do celého procesu od samého začátku přináší mnoho praktických prvků s cílem maximalizace přínosů EnMS do každodenní praxe v organizaci, a ne jenom prosté zavedení systému. Certifikací lze také nahradit povinné opakování energetického auditu.

Dále také nabízíme možnost využití služby externího odborného konzultanta nebo provedení předcertifikačních auditů.

Máte otázky nebo konkrétní požadavky? Kontaktujte nás hned!

webdesign Studio R3D, s.r.o.