SEAM energie

PENB

Průkaz energetické náročnosti slouží k prokazování plnění požadavků energetické náročnosti pro stavby a jejich ucelené části. Vychází z požadavků §7a zákona č.406/2000 Sb. o hospodaření s energií, další podrobnosti jsou uvedeny ve vyhlášce č. 78/2013 Sb.

Zohledňuje tepelně izolační vlastnosti stavebních konstrukcí, zdroje, systémy vytápění, větrání, chlazení, přípravy teplé vody a osvětlení.

Zpracovává se při výstavbě nových budov a větších změnách dokončených budov, při prodeji nebo pronájmu budovy nebo její ucelené části, a dále u budov užívaných orgány veřejné moci.

Průkaz energetické náročnosti může zpracovat jen oprávněná osoba - jsme držiteli příslušného oprávnění č. 0264 v seznamu ministerstva průmyslu a obchodu.

Máte otázky nebo konkrétní požadavky? Kontaktujte nás hned!

webdesign Studio R3D, s.r.o.