SEAM energie

Správa a organizace


SPRÁVA MAJETKU

 • Zaměření pro soukromé vlastníky, malé a střední firmy
 • Všechny administrativní, evidenční a ekonomické činnosti
 • Technické činnosti
 • Povinné revize a zkoušky u výrobních a souvisejících zařízení
 • Zajišťování údržby, oprav a servisních činností
 • Plánování a vedení oprav a údržby
 • Pravidelné prohlídky majetku, nemovitostí, posuzování stavu
 • Praktické aplikace legislativy
 • Poradenství napříč obory a oblastmi
 • Příprava a vedení investičních akcí
 • Činnosti ve vazbě na naši ostatní nabídku

 

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

 • Zaměření pro soukromé vlastníky a společenství vlastníků
 • Všechny administrativní, evidenční a ekonomické činnosti
 • Příprava realizace pravidelného shromáždění vlastníků
 • Technické činnosti
 • Zajišťování údržby, oprav a servisních činností
 • Plánování a vedení oprav a údržby
 • Pravidelné prohlídky nemovitostí, posuzování stavu
 • Příprava na založení SVJ, příprava a realizace shromáždění vlastníků
 • Externí výkon funkce předsedy SVJ
 • Praktické aplikace legislativy
 • Poradenství napříč obory a oblastmi
 • Příprava a vedení investičních akcí
 • Sledování a plnění úvěrových podmínek
 • Činnosti ve vazbě na naši ostatní nabídku

 

EXTERNÍ KANCELÁŘ - EXTERNÍ ASISTENTKA

 • Zaměření na malé a střední firmy, OSVČ a fyzické osoby
 • Zařídíme, vyřídíme, zorganizujeme
 • Všechny obvyklé administrativní a kancelářské práce a činnosti
 • Pomoc při inventurách a uzávěrkách
 • Zpracování, třídění a organizace dokumentů
 • Uspořádání technických archivů - znalost technických dokumentací
 • Archivace, možnost archivace u nás
 • Realizace v našem zázemí, u vás, i na dálku
 • Pravidelně, jednorázově, nepravidelně, na výpomoc i mimořádný záskok
 • Vyřizování na úřadech obecných i odborných, nepříjemná vyřizování
 • Komunikace s úřady
 • Praktické aplikace legislativy
 • Jiné práce a činnosti podle požadavků
 • Činnosti ve vazbě na naši ostatní nabídku


Máte otázky nebo konkrétní požadavky? Kontaktujte nás hned !

webdesign Studio R3D, s.r.o.