SEAM energie

Stavby

V této oblasti nabízíme zejména:

 • Řešení energetické náročnosti staveb, energetické bilance budov
 • Návrh budov v nízkoenergetickém standardu
 • Technický dozor investora/stavebníka
 • Diagnostiku a řešení problémů ve stavbách a konstrukcích
 • Termovizní snímkování, doplňková měření, vyhodnocení a návrhy
 • Okamžitá a záznamová měření teploty, vlhkosti, CO2, průtoku, tlaku a dalších veličin
 • Posuzovaní a hodnocení stavebních konstrukcí podle ČSN 73 0540
 • Hodnocení v programech Energie a Teplo
 • Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy
 • Zhotovení energetického štítku obálky budovy
 • Poradenskou a konzultační činnost
 • Přednášky a semináře, včetně realizací na zakázku

Máte otázky nebo konkrétní požadavky? Kontaktujte nás hned!

webdesign Studio R3D, s.r.o.