SEAM energie

Technika


ÚDRŽBA A SERVIS ELEKTRO

 • Opravy a údržba rozvaděčů a rozvodů
 • Odstraňování závad z revizí
 • Preventivní prohlídky a přezkoušení
 • Termovizní diagnostika elektrických zařízení
 • Elektroslužby pro kotelny
 • Konzultace a poradenství v oboru

Jsme držiteli oprávnění podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., § 6 a § 8.

 

METROLOGIE

 • Stanovená měřidla tepla, teplé a studené vody
 • Dodávky a montáže
 • Plombování měřidel
 • Pravidelné zákonné ověřování
 • Praktické aplikace legislativy
 • Konzultace a poradenství v oboru
 • Jsme držiteli oprávnění podle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii.

 

PROVOZ A ÚDRŽBA KOTELEN

 • Provoz kotelen na základě licence, koncese a živnosti volné
 • Zajištění všech revizí, prohlídek a kontrol podle platné legislativy
 • Elektroslužby pro kotelny
 • Základní údržba kotelen
 • Kontrola kotlů a tepelných rozvodů podle zákona č. 406/2000 Sb.
 • Cenová tvorba a výkaznictví
 • Smluvní dokumentace - tvorba a posuzování
 • Konzultace a poradenství v oboru

 

MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA

 • Okamžitá a záznamová měření teploty, vlhkosti, CO2, průtoku, tlaku, osvětlení a dalších veličin
 • Termovizní snímkování ve stavebnictví, vyhodnocení a návrhy
 • Termovizní snímkování v technice a elektrotechnice, vyhodnocení a návrhy
 • Diagnostika a řešení problémů v technice, zdrojích, rozvodech vytápění, přípravě teplé vody a dalších oblastech
 • Diagnostika a řešení problémů ve stavbách a konstrukcích

 

Máte otázky nebo konkrétní požadavky? Kontaktujte nás hned!

webdesign Studio R3D, s.r.o.