SEAM energie

Technologie

V této oblasti nabízíme zejména:

 • Řešení a návrhy průmyslového vytápění
 • Řešení průmyslové energetiky, využití odpadní a druhotné energie
 • Návrhy technických zařízení budov
 • Studie a analýzy vhodnosti a efektivity zdrojů a systémů
 • Technický dozor investora/stavebníka
 • Diagnostiku a řešení problémů v technice, zdrojích, rozvodech, vytápění, přípravě teplé vody a dalších oblastech
 • Termovizní snímkování, doplňková měření, vyhodnocení a návrhy
 • Okamžitá a záznamová měření teploty, vlhkosti, CO2, průtoku, tlaku a dalších veličin
 • Provoz kotelen a zdrojů v teplárenství
 • Kontrolu účinnosti kotlů a tepelných rozvodů podle platné legislativy
 • Služby odborného poradce pro projekty EPC
 • Poradenskou a konzultační činnost
 • Přednášky a semináře, včetně realizací na zakázku.

Máte otázky nebo konkrétní požadavky? Kontaktujte nás hned!

webdesign Studio R3D, s.r.o.